Monday, June 16, 2014

Stranci - Ibn Redžeb


Sva hvala pripada Allahu sa mnogim pohvalama i blagoslovima onako kako je naš Gospodar zadovoljan i koliko je potrebno za postizanje počasti Njegovog Uzvišenog Lica.Neka je salavat i selam na našeg učitelja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i ashabe.

Imam Muslim bilježi u svom Sahihu hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao. „Islam je počeo kao nešto strano i vratiće se stran kao što je i počeo. Pa „Tuba“* je za strance.“


Ebu Bekr el-Adžuri ga je takođe prenio i u njegovoj predaji se navodi: „Rečeno je: 'O Allahov Poslaniče, a ko su stranci?' On, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: 'Oni koji popravljaju (sebe/druge) kada se ljudi iskvare.'

Drugi su ga prenijeli sa sljedećim riječima u kojima on, sallallahu alejhi ve sellem kaže: „To su oni koji bježe od iskušenja (smutnji) radi svoje vjere.“

Takođe je zabilježen od Taberanija koji ga bilježi od Džabira, radijallahu anhu a on od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i u ovoj predaji se nalazi: „Rečeno je: 'Ko su oni, o Allahovov Poslaniče?' On je rekao: 'To su oni koji popravljaju i ispravljaju kada ljudi postanu iskvareni.'


Download link: Download
(desni klik "save target as..." ili “save link as...”)
Alternativni download link: Download

ili posjeti