Wednesday, March 24, 2010

Kazivanja o Vjerovjesnicima - Ibn Kesir

Djelo “Kazivanja o Vjerovjesnicima" je samo jedan dio ogromnog djela Ibn Kesira “El bidaje ve-n-nihaje” (Početak i kraj). Autor u njemu obrađuje period od Adema alejhi selam do Isa’a, alejhi selam. Kao poznati islamski tradicionalist, koristio se sljedećim izvorima: Kur'anom, Hadisom, predajama od islamskih učenjaka i ponekad predajama od kršćana i jevreja.

"U kazivanjima o njima zaista ima pouke za razumom obdarene. (Jusuf, 111.)

"Objavljujući ti ovaj Kur'an, Mi ti o najljepšim događajima kazujemo, iako prije njega, zaista, nisi ništa znao." (Jusuf, 3.)

"A sa svim ovim događajima koje ti kazujemo o poslanicima Mi učvršćujemo tvoje srce." (Hud, 120.)

"... Zato kazuj o tim događajima, da bi oni razmišljali." (El-A'raf, 176.)

Download link: Download
(desni klik "save target as..." ili “save link as...”)
Alternativni download link: Download

ili posjeti
is where my documents live!